DOMOV  |  ZADNJE  |  KNJIŽNICA  |  O PROJEKTU  |  INFO  |  KONTAKT
    For consistently professional and affordable Slovenian-English and English-Slovenian language translations, we recommend you to visit English Slovenian translation.
 
 

KNJIŽNICA

   
NANODELCI IN NANOVARNOST
"V zadnjih nekaj letih sta nanotehnologija in oznaka nano- postali čudežni besedi za privabljanje raziskovalcev, sanjačev, mislecev pa tudi vseh tistih, ki se zavedajo, da je stalni napredek tehnologije nujen. Nevidni delci, ki so lahko v nekaterih primerih tudi zelo nevarni, bodo spremenili naše dojemanje okolja, posegli v naše navade, vplivali na tehnologijo in prinesli tudi izboljšanje življenja na mnogih ravneh, če bomo z njimi ravnali na pravi način."
(iz Predgovora dr. Maje Remškar)

Knjiga je razdeljena na dva dela. Prvi, splošni del, opisuje lastnosti nanodelcev, poti, po katerih lahko vstopijo v organizem, ustrezno zaščito in priporočila za varno delo in uporabo nanomaterialov. Drugi del knjige je namenjen poglobljenemu študiju obetov nanotehnologije, mikroskopiji in detekciji nanodelcev ter predvsem podrobnemu poročilu o primerih strupenosti nekaterih najpogostejših nanodelcev. Papirno verzijo knjige je mogoče dobiti na Ministrstvu za zdravje, Uradu RS za kemikalije.


asgas asgas asgas
 
Nanodelci in nanovarnost
(PDF 1.3 MB)

RAZSTAVA MOJA TVOJA KEMIJA
Ob koncu predsedovanja Slovenije EU v prvi polovici leta 2008 je bila v okviru projekta pripravljena razstava o kemikalijah v vsakdanjem življenju z naslovom »Chemical Lovers«, ki je bila postavljena v avli palače Evropske komisije. S posredovanjem iskric vzpodbude državam članicam EU in opozarjanjem na dejstvo, da je kemijska varnost ne le v rokah vseh nas, ampak tudi v rokah vsakega posameznika, je Slovenija nadgradila in podprla prizadevanja Evropske komisije in ostalih držav pri zagotavljanju bolj trajnostno naravnanega življenja in razvoja.
asgas asgas asgas
 
Brošura "Moja tvoja kemija"
(PDF 5.8 MB)

KONFERENCA O NANODELCIH
V okviru projekta je bila v aprilu 2009 organizirana mednarodna »Konferenca o varnosti nanomaterialov«, v okviru katere je izšla tudi zloženka »Nanodelci in varnost« za ozaveščanje splošne javnosti. Nanotehnologije se uporabljajo na najrazličnejših področjih na primer v prehrambeni in kozmetični industriji, komunikacijskih in okoljskih tehnologijah ter medicini, zato so nanomateriali postali sestavni del vsakdanjega življenja. Poleg velikih prednosti in poslovnih priložnosti prinašajo nanotehnologije tudi povsem nove skrbi. Kljub zavedanju o tem, da je treba hkrati s tehnološkim razvojem razvijati tudi varnostne mehanizme in regulativne ukrepe, na tem področju še ni bilo narejenega dovolj niti na ravni EU niti na svetovni ravni.


 
"Nanodelci in varnost"
(PDF 1.6 MB)
KEMIKALIJE DOMA
V okviru Tedna kemijske varnosti 2009 je Zveza potrošnikov Slovenije s pomočjo projekta Kemijska varnost 3 ponatisnila brošuro "Kemikalije doma".


 
"Kemikalije doma"
(PDF 2.1 MB)


SEMINARJI ZA PEDAGOGE
Pri projektu smo organizirali več seminarjev na temo kemijske varnosti za učitelje v osnovnih in srednjih šolah ter vzgojitelje v vrtcih. Pripravljamo tudi didaktična gradiva za različne predmete, ki bodo učiteljem pomagala pri izobraževanju otrok o prisotnosti kemikalij v vsakdanjem življenju in o pravilnem ravnanju z njimi. Gradiva bodo objavljena na spletni strani.


 
"Plakat GHS - Označevanje nevarnih kemikalij"
(PDF 0.2 MB)

KNJIGA ŽENSKE IN NJIHOV STRUPENI SVET
Slovenska različica knjige »Women and their Toxic World«, ki jo je izdala organizacija WECF (Women in Europe for a Common Future), je izdana v elektronski obliki.

Pazljivemu bralcu bo postalo seveda takoj jasno, da gre pravzaprav za “Naš strupeni svet” in da ženske, ki so v zgodovini strupov in zastrupitev pogosto opisane kot zastrupljevalke, tokrat prevzemajo vlogo tistih, ki odločno opozarjajo na aktivnejšo vlogo posameznika, za bolj zdravo življenjsko okolje, za njegovo zdravje in zdravje njegovih potomcev.

Čeprav je knjiga, naslovljena predvsem na ženske in še posebej opozarja na njihovo ranljivost zaradi bioloških posebnosti in materinstva, nas z zanimivim navajanjem primerov in opažanj povede v usodne povezave med človekom, kemijo in naravo. Iz predgovora k slovenski izdaji, dr. Majda Zorec Karlovšek


 
Knjiga "Ženske in njihov strupeni svet"
(PDF 1.9 MB)

WWW.KEMIJSKA-VARNOST.SI
V sodelovanju z Zvezo ekoloških gibanj Slovenije je projekt pomagal pri vzpostavitvi mreže in skupne spletne strani nevladnih organizacij, ki delujejo na področju kemijske varnosti.


   
IZOBRAŽEVALNI DOGODKI
Sodelavci projekta so sodelovali na 6. mednarodnem sejmu frizerstva in kozmetike (november 2007, Celje), na katerem so pripravili predavanje in delavnico z naslovom »Lepota brez kemije«.

Za ozaveščanje strokovne javnosti in kot pomoč pri vsakdanjem delu sodelavci projekta pripravljajo različne smernice, npr. za varno delo z nanomateriali, za požarno varnost in embalažo.

Konec leta 2008 je bil izveden tritedenski STox tečaj, namenjen izobraževanju strokovne javnosti na področju toksikologije.

Po slovenskih knjižnicah potekajo v okviru projekta predavanja o kemikalijah v vsakdanjem življenju, ki so zelo dobro obiskana in odmevajo tudi v medijih. Na predavanjih je udeležencem na voljo tudi brošura »Vzemite manj. Imejte več. Zbirka namigov za neškodljivo življenje«.

Sodelavci projekta so sodelovali na 2. mednarodnem strokovnem posvetu organizatorjev prehrane in zdravstveno-higienskega režima »Varnost v vrtcih« (november 2007, Bled), pri čemer so pripravili članek in predavanje ter izvedli delavnico.


 
"Vzemite manj, imejte več"
(PDF 2.3 MB)

"Varnost v vrtcih"
(PDF 3.7 MB)


 
 

© 2009 Ministrstvo za zdravje - Urad RS za kemikalije

IZJAVA O ODGOVORNOSTI
Spletna  stran  predstavlja  zgolj  informativni  pripomoček, pri pripravi katerega sodelujejo  tudi  drugi  deležniki  s področja kemijske varnosti.
Zapisane  informacije ne predstavljajo uradnega mnenja in stališč Urada RS za kemikalije in niso podane z namenom kritike ali promocije katerega koli izdelka,  proizvajalca  ali  deležnika,  temveč z namenom spodbujanja odgovornega  ravnanja na tem področju. Glede vsebine spletne strani Urad RS za kemikalije ne jamči odškodninsko ali kako drugače.