DOMOV  |  ZADNJE  |  KNJIŽNICA  |  O PROJEKTU  |  INFO  |  KONTAKT
    For consistently professional and affordable Slovenian-English and English-Slovenian language translations, we recommend you to visit English Slovenian translation.
 
 


PROJEKT KEMIJSKA VARNOST 3

Kemijska varnost je stanje takšne uporabe (nevarnih) kemikalij, da je tveganje za zdravje ljudi in okolje čim manjše ter je s tem omogočen trajnostni razvoj.

Glavni namen projekta je z različnimi pristopi (npr. priprava zakonodaje, izobraževanje osnovno- in srednješolskih učiteljev ter vzgojiteljev v vrtcih, seminarji za strokovno javnost, ozaveščanje splošne javnosti) dvigniti raven kemijske varnosti in s tem še bolj zaščititi človekovo zdravje ter okolje pred vplivi (nevarnih) kemikalij. Ključni cilj projekta je postopno zviševanje ravni kemijske varnosti, pri čemer temeljno pozornost namenja ozaveščanju strokovne in splošne javnosti o pomenu pravilne rabe (nevarnih) kemikalij.

Projekt »Prehodni vir – Kemijska varnost 3« (št. SI 06 IB EC 02, Transition facility Twinning »Napredna kemijska varnost – Tretja faza projekta«) predstavlja nadaljevanje projekta Phare Twinning »Nadaljnji razvoj kemijske varnosti«, št. SI 03 IB EC 02 (»Kemijska varnost 2«). Partnerja pri projektu sta Urad RS za kemikalije pri Ministrstvu za zdravje (vodja Teja Ilc) in Zvezna agencija za okolje iz Avstrije (vodja Helmut Witzani). Projekt sofinancira Evropska komisija in traja od 4. 6. 2007 do 3. 12. 2009


 
SEDEŽ PROJEKTA
Ministrstvo za zdravje/Urad RS za kemikalije
Ajdovščina 4
1000 Ljubljana
tel.: +386 (0) 1 478 60 39
faks: +386 (0) 1 478 62 66
e-naslov: gp-ursk.mz@gov.si
spletna stran: http://www.uk.gov.si/


   
 
 

© 2009 Ministrstvo za zdravje - Urad RS za kemikalije

IZJAVA O ODGOVORNOSTI
Spletna  stran  predstavlja  zgolj  informativni  pripomoček, pri pripravi katerega sodelujejo  tudi  drugi  deležniki  s področja kemijske varnosti.
Zapisane  informacije ne predstavljajo uradnega mnenja in stališč Urada RS za kemikalije in niso podane z namenom kritike ali promocije katerega koli izdelka,  proizvajalca  ali  deležnika,  temveč z namenom spodbujanja odgovornega  ravnanja na tem področju. Glede vsebine spletne strani Urad RS za kemikalije ne jamči odškodninsko ali kako drugače.